Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 604,000 550,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 504,000 490,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
137,000 88,500 0
.name.vn

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 289,000 389,000 309,100
.net 380,000 360,000 309,100
.org 317,900 360,800 306,900
.biz 398,200 409,200 409,200
.info 465,300 753,500 476,300
.asia 469,700 480,700 480,700
.mobi 539,000 550,000 528,000
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,212,200 1,223,200 1,223,200
.co 1,190,000 1,190,000 914,100
.us 638,000 699,000 346,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 792,000 803,000 781,000
.tel 486,200 497,200 475,200
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 1,105,500 1,116,500 1,094,500
.blog 925,100 936,100 914,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 320,100 331,100 320,100
.top 140,800 151,800 140,800
.in 348,700 359,700 348,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 299,200 310,200 299,200
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 488,400 499,400 488,400
.me 1,027,400 1,049,400 1,027,400
.online 792,000 803,000 792,000
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 334,400 345,400 334,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 709,500 720,500 709,500
.company 250,800 261,800 250,800
.academy 770,000 781,000 770,000
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 709,500 720,500 709,500
.media 770,000 781,000 770,000
.website 634,700 645,700 634,700
.ws 533,500 533,500 533,500
0942558889